Vaaliteemat 2017

Jos ja kun sote-ja maakuntauudistus toteutuvat, kuntien tehtäväkenttä muuttuu radikaalisti. Vaikka leijonanosa Oulun budjetista siirtynee uudistuksen myötä maakunnan hoidettavaksi, kunnille ja kaupungeille jää kuitenkin edelleen paljon tehtäviä.

Niistä tärkeimmät liittyvät koulutukseen ja kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviin palveluihin. Myös kaavoitus on tärkeä asia, koska sillä varmistetaan asumisen säilyminen kohtuuhintaisena kaupungissa sekä kehitetään Oulun elinvoimaa. Peltomarkettipolitiikasta on luovuttava kokonaan ja panostettava jatkossa kaupungin keskustan kehittämiseen – etenkin Hallituskadulla tulevan matkakeskuksen suunnalla ja Heinäpäässä.

Vaalikampanjani ydin kiteytyy kolmeen L-kirjaimella alkavaan asiaan: liikuntaan, lähidemokratiaan ja lapsiperheisiin. Tarvitsemme #investointejaihmisiin leikkausten sijasta. Kun panostamme kaupunkilaisten hyvinvointiin, myös kaupungin kassa kiittää.

Ohessa kärkiteemani kolmen konkreettisen esityksen kera. Olen edistänyt näitä asioita toimiessani aiemmin muun muassa Oulun kaupungin liikuntalautakunnassa ja lähidemokratiatoimikunnassa ja tulen jatkamaan tätä työtä myös tulevaisuudessa.

Liikuntapalveluihin panostaminen on kansanterveyden ja -talouden kannalta tärkeää

  • Liikuntapaikkojen rakentamista on lisättävä. Tarvitsemme monipuoliseen liikunnan ja urheilun harrastamiseen mahdollistavat olosuhteet kaikkien koulujen yhteyteen koko Oulun alueelle. Jokaisen koulun pihalle tulee rakentaa monitoimikenttä. Samalla kaikissa Oulun kouluissa on välttämätöntä ottaa käyttöön ”Liikkuva koulu” -periaatteet.
  • Kaupungin tulee edelleen turvata alle 18-vuotiaiden ryhmille maksuttomat vuorot kaupungin omistamissa harrastuspaikoissa. Tästä asiasta on väännetty peistä jo kahteen otteeseen lähivuosien aikana. Keräsimme Olli Kohosen kanssa kesällä 2014 nimiä nettiaddressiin nuorten ja lasten maksuttomien liikuntavuorojen säilyttämiseksi Oulussa. Allekirjoituksia kertyi lopulta yli 3 700 kappaletta. Lopulta kaupunginvaltuusto torjui kepujohtoisen sivistys- ja kulttuurilautakunnan esityksen seuravuorojen muuttamisesta maksullisiksi. Myös vuonna 2015 maksuttomat vuorot yritettiin poistaa keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen johdolla, mutta sekin taistelu voitettiin. Aiheesta lisää täällä ja täällä.
  • Liikunnan harrastamisesta on tehtävä nykyistä edullisempaa ja helpompaa kaikille. Oulun kaupungilla on ollut hyviä projekteja viime vuosien aikana, kuten esimerkiksi Action-hanke, jossa 13–18 -vuotiaat pääsivät kokeilemaan ja harrastamaan erilaisia urheilulajeja maksuttomasti ja ohjatusti. Matalan kynnyksen liikuntaa tarvitaan myös jatkossa. Kaupunkiin tarvitaan seniorikortin kaltainen alennustuote myös työttömille.

Toimiva lähidemokratia lisää asukkaiden valtaa päättää kaupungin asioista

  • Sivistys- ja kulttuurilautakunta on purettava takaisin pienempiin osiin tai sen alaisuuteen on saatava vähintään hallintouudistuksen yhteydessä luvatut jaostot, joita ei koskaan tullut lupauksista huolimatta. Koulut, nuorisotoiminta, kulttuuri ja liikunta tarvitsevat omat päätöksentekijänsä, jotka ovat lähellä kaupunkilaista ja esimerkiksi seuratoimijoita liikuntapuolella. Virkamiesvaltaisessa mallissa päätökset karkaavat näkymättömiin.
  • Ouluun tarvitaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu Rovaniemen malliin, jossa asukkailla on myös konkreettista valtaa päättää, mihin rahat käytetään.
  • Oulussa kehiteltyjä hyviä lähidemokratiamalleja, kuten mm. Oulun raadit ja alueelliset yhteistyöryhmät, on hyödynnettävä maakuntauudistuksessa.

Lapsiperheille lisää tukea arkeen

  • Tarvitsemme oikeuden maksuttomaan päivähoitoon jokaiselle lapselle. Tämä ratkaisu edesauttaa jaksamista perheissä tulotasosta riippumatta ja parantaa työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia. Lue lisää tästä ja osallistu kuntalaisaloitteeseen!
  • Terveyskeskusmaksut on poistettava kokonaan. Tämä auttaisi paljon lapsiperheitä, joissa sairastetaan paljon. Helsinki on jo luopunut maksuista ja ratkaisu on osoittautunut hyväksi. Sama päätös pitäisi tehdä Oulussakin. Vain muutama prosenttiyksikkö kustannuksista katetaan maksuilla. Niiden poistaminen maksaisi itsensä moninkertaisesti takaisin.
  • Myös kouluissa tehdään tärkeää kasvatustyötä. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisina ja jokaiselle peruskoulun päättäneelle on taattava jatkokoulutuspaikka. Oppilashuoltoon ja tukipalveluihin on saatava tarpeellinen panostus ja samalla pitää huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja kehittymismahdollisuuksista. Opettajilla on todella vastuullinen tehtävä nuorisomme tulevaisuuden mahdollisuuksien takaamisessa.

Oulu tarvitsee myös lisää hyviä ideoita Vasemmistoliiton #100ideaa-kampanjan tapaan. #10nopeaa ideaani Ouluun löytyy tästä.