Vaaliteemat 2021 Investointeja ihmisiin

Oulu on mielestäni kaikenkirjavassa kauneudessaan ja myös karheudessaan maailman hienoin kaupunki. Rakastan tätä kaupunnia. Jokainen meistä oululaisista ihmisistä on tärkeä ihminen kaupungin tulevaisuuden kannalta. Sen takia jatkan samalla iskulauseella kuin edellisissä kuntavaaleissa, tarvitsemme investointeja ihmisiin.

Vaaliteemat on samalla hyvä suhteuttaa ajankohtaiseen tilanteeseen. Tulevalla valtuustokaudella Oulun keskeisimmät haasteet ja mahdollisuudet voidaan mielestäni kiteyttää kolmeen teemaan. Tulen tekemään töitä näiden tavoitteiden edistämiseksi yhteistyössä kaikkien ihmisten kanssa, jotka jakavat huolen ja samalla toivon näistä asioista – tulin valituksi tai en. Vaikutusmahdollisuuksia on onneksi runsaasti myös kaupunginvaltuuston ulkopuolella.

I Koronapandemian aiheuttamien vaurioiden korjaaminen

Korona-aika on kasvattanut hyvinvointivelkaa myös Oulussa, joten tulevalla valtuustokaudella on keskeistä panostaa kouluissa oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin niin ennaltaehkäisevästi kuin nykyiseen tilanteeseen reagoivasti. Hälyttävä esimerkki on nuorten mielenterveysongelmien radikaali pahentuminen Oulussa. Tulevalla valtuustolla pitää olla rohkeutta tehdä taloudellisia panostuksia vaurioiden korjaamiseksi, vaikka se tarkoittaisi esimerkiksi veroprosentin nostoa tai hetkittäistä velkaantumisen lisääntymistä. Myös kassa kiittää myöhemmin, tämän opimme 90-luvun laman kokemuksista.

Liikunta- ja urheiluihmisenä olen erityisen huolissani harrastusten parista pudonneista lapsista ja nuorista. Oulu on näyttänyt aiemmin loistavaa esimerkkiä muun muassa huolehtimalla alle 18-vuotiaiden maksuttomista seuravuoroista. Tämäkin on ollut poliittinen päätös, jonka puolesta on taisteltu väsymättä. On äärimmäisen tärkeää, että kaupunki tukee myös jatkossa urheiluseuroissa tehtävää päivittäistä työtä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Palautetaan kyydistä pudonneet lapset ja nuoret takaisin liikuntaharrastusten pariin yhteisellä kampanjalla.

II Aivovuoto kuriin investoimalla elinvoimaan rohkeasti

Aivovuoto on loistava kotimainen hip-hop -yhtye. Oulussa aivovuoto tarkoittaa kuitenkin ihmisten virtaa etelän kirkkaita valoja kohti. Tämä joki padotaan parhaiten tekemällä Oulusta houkutteleva kaupunki. Se tarkoittaa palveluihin sekä työ- ja koulutusmahdollisuuksiin panostamisen ohella myös investointeja vapaa-ajan aktiviteetteihin ja toimeliaisuuden kehittämiseen kaupungissa.

Kulttuuripääkaupunkihankkeen osalta kisa ratkeaa kesäkuun alussa. On upeaa, että Oulu on vahvalla panostuksella mukana skabassa. Voittajalle on luvassa runsaasti myös taloudellista hyötyä, kuten Turun esimerkki osoittaa. Vaikka voittopysti ei Ouluun tulisikaan, prosessi on jo itsessään osoittanut luovansa uutta toimeliaisuutta kaupunkiin. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala työllistää valtavasti ihmisiä ja luo uudenlaista houkuttelevuutta Ouluun.

Liikunnan ja urheilun osalta olisi tärkeää saada joukkueurheiluun keskittyvä urheiluopisto Ouluun. Pohjois-Suomessa vastaavia opistoja löytyy Rovaniemeltä ja Sotkamosta, joissa tehdään erinomaista työtä muun muassa talviurheilun yksilölajeissa. Joukkuelajeissa Oulu on kuitenkin pohjoisen kaupunkien edelläkävijä ja on harmillista, että esimerkiksi Oulun Kärppien organisaation osaamista ei ole kyetty laajemmin hyödyntämään yliopistokaupungissa. Pohjoisen Suomen joukkuelajien tieteellisiä osaajia yhteen keräävä urheiluopisto esimerkiksi Virpiniemen toimintoja kehittämällä olisi valtava buusti kaupungille ja sen houkuttelevuudelle.

Rakentamiseen liittyvän elinvoiman kasvattamisessa pidän tärkeimpinä asioina tällä hetkellä matkakeskuksen nopeaa nousemista Raksilaan ja keskustan alueen kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisäksi on tärkeää edistää AC Oulun stadionin kaltaisia hankkeita, joissa paikallistaloudelle saavutettava hyöty on moninkertainen julkisella rahalla tehtävään panostukseen verrattuna.

III Hiilineutraalia Oulua kohti

Kolmas iso teema liittyy kaikkia maapallomme ihmisiä uhkaavaan ongelmaan. Ilmastonmuutoksen hidastamisen pitää liittyä tulevaisuudessa kaikkiin poliittisiin päätöksiin niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla.

Oulussa voimme tehdä oman osamme edistämällä joukkoliikenteen käyttöä tekemällä bussilla matkustamisesta tehokkaampaa ja halvempaa. Samalla maailman parhaan pyöräilykaupungin pitää edelleen panostaa kevyen liikenteen kehittämiseen esimerkiksi kaupunkipyörien palauttamisen muodossa.

Oulun metro on harmi kyllä liian kunnianhimoinen tavoite, mutta paikallisjunat ja raitiovaunut ovat mahdollisia tulevaisuudessa korjaamalla takavuosien moottoritien varteen tehtyä haulikolla kaavoittamista. Tässä asiassa on jo nähty positiivista kehitystä esimerkiksi Toppilansalmen nopean kaavoittamisen ja rakentamisen merkeissä.

Voimme myös siirtyä pääosin kasvisruokailuun kaupungin laitoksissa kuten kouluissa, tehdä nopeutetun suunnitelman turpeenpoltosta luopumiseksi ja panostaa kaasu- ja sähköautojen tankkaus- ja latausverkostoon. Maaseutumainen naapurimme Ii on jo näyttänyt esimerkkiä hiilineutraaliutta kohti siirtymisessä. Naapurin isoveljellä on nyt näytön paikka tässä asiassa. Investoidaan myös tulevaisuuden ihmisiin ja jätetään heillekin kaupunni, jonka puolesta kannattaa taistella.