Jaakko

Olen 42-vuotias perheenisä ja jalkapalloihiminen Oulun Meri-Toppilasta. Työskentelen Vasemmistoliiton pohjoisten piirijärjestöjen (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) toiminnanjohtajana.

Vapaa-ajalla hoidan useita luottamustehtäviä. Olen varavaltuutettuna Oulussa ja lisäksi toimin joukkoliikennejaoksen jäsenenä sekä yhdyskuntalautakunnan varajäsenenä.

Aiemmin olen toiminut Oulussa varavaltuutettuna, liikuntalautakunnassa ja työllisyystoimikunnassa kaudella 2009-2012, lähidemokratiatoimikunnassa kaudella 2013-16, sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsenenä 2017-2020 sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsenenä 2017-2021. CV:n löydät tästä.

Olen lisäksi mukana jalkapallon parissa AC Oulussa kannattajatoiminnassa ja myös lukuisilla muilla tavoilla rakastamaani seuraa tukemassa. Oulun Luistinseurassa olen valmentanut junioreita vuodesta 2013 saakka. Lisäksi harrastan monenlaista liikuntaa, kuten uintia ja kestävyysjuoksua. Musahommien kanssa tulee myös puuhasteltua aina kun on aikaa. Hip-hop ja elektroninen musiikki on erityisesti lähellä sydäntä. Olen lisäksi mukana monenlaisessa yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa, muun muassa Oulu-Matagalpa -ystävyysseurassa.

Koulutuspolkuni olen tallannut lähes alusta loppuun Oulun Linnanmaalla. Kouluni kävin ensimmäisen luokan keväästä (ensimmäinen syksy Iissä) ylioppilaslakkiin saakka Normaalikoululla ja yliopiston puolella opiskelin yleistä historiaa vuosina 2000-06. Graduni kasasin Etelä-Afrikan apartheid-oikeudenkäynneistä, jotka käytiin vuosina 1963-64. Muutama vuosi sitten ajasta ikuisuuteen siirtynyt Nelson Mandela tuomittiin tuolloin elinkautiseen vankeuteen muiden ANC-aktivistien kanssa. Sivuaineina luin filosofiaa, valtio-oppia sekä journalistiikkaa.

Duuniosastolla on koettu monenlaista kuviota vuosien saatossa. Olen tehnyt kesätöitä kuusamolaisessa pizzeriassa, raksalla sekä purkutyömaalla, myynyt puhelimitse lehtiä, jakanut mainoksia, istuttanut metsää Ruotsissa, toiminut liikuntavammaisen henkilön avustajana, kirjoittanut juttuja paikallislehtiin ja työskennellyt Oulun Työväen Palloilijoissa toimistohommissa. Kesällä 2005 olin harjoittelijana Oulun yliopiston viestintäpalveluissa. Vuoden 2006 syksy vierähti Budapestissä AniFest4-animaatioelokuvafestivaalin työporukassa. Vuosina 2007-11 toimin kansanedustaja Martti Korhosen eduskunta-avustajana Helsingissä ja Oulussa.

Politiikassa olen mukana sen takia, että haluan kehittää suomalaista hyvinvointivaltiota entistä tehokkaammaksi, tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Mielestäni pohjoismainen järjestelmä periaatteineen on keskeisin saavutuksemme historiassa ja se on asia, josta pitää olla ylpeä. Suomen menestys pohjaa pitkälti tasa-arvoiseen koulutusjärjestelmään, joka tuottaa myös talouspuolelle innovaatioita ja osaamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tärkeää on huolehtia siitä, että kaveria ei jätetä. Erilaiset yhteiskunnan turvaverkot ovat todella tärkeitä ihmisille. Itse sain kokea tämän omakohtaisesti 90-luvun laman aikana. Silloiset kokemukset ovat ohjanneet voimakkaasti yhteiskunnallista ajatteluani ja aktivoitumistani.

Haluan myös tehdä työtä sellaisen Suomen rakentamiseksi, jossa hyväksytään ihminen tasavertaisena riippumatta ihonväristä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta yksittäisestä ominaisuudesta. Oikeusvaltiossa kaikki ovat vastuussa omista tekemisistään ja sen vuoksi ketään ihmistä ei voi ennaltakäsin leimata näiden ominaisuuksien kautta. Kaikenlaisen syrjinnän ja rasismin vastustaminen on keskeinen asia minulle.

Globaalilla tasolla ilmastonmuutos on ihmiskunnalle keskeinen kohtalon kysymys tulevina vuosina. Meidän on Suomessa kannettava oma vastuumme ongelman ratkaisemisessa. Se tarkoittaa muun muassa siirtymistä päästöttömiin energiantuotannon muotoihin (tuuli-, aurinko- ja ydinvoima), energian laajamittaista säästämistä, siirtymistä kasvispainotteiseen ruokavalioon ja ihmisten liikkumisen optimoimista joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämisen kautta.

Liikunta-ja urheiluasiat ovat minulle myös erittäin tärkeitä ja olen pyrkinyt edistämään niitä kunnallispoliitikassa kaikin mahdollisin keinoin. Panostaminen universaaleihin, kaikille kansalaisille matalalla kynnyksellä tarjolla oleviin liikuntapalveluihin on kansanterveydellisesti vaikuttava teko ja edistää kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia. Tämä on ollut kuntavaaleissa keskeinen teemani ja tulee olemaan sitä myös jatkossa.

Pyrin edistämään muun muassa näitä edellä mainittuja asioita omassa toiminnassani politiikan saralla. Muista aiheista, kuten esimerkiksi työelämän kysymyksistä löytyy mielipiteitä ja tavoitteita blogin puolelta. Yhteistyötä olen tehnyt ja tulen tekemään kaikenlaisten ihmisten kanssa, jotka pystyvät jakamaan edes osan tavoitteistani. Arvostan avointa ja asiallista keskustelua.

Näihin tunnelmiin on hyvä päättää tämä lyhyt esittely. Moikataan kun tavataan!

Päivitetty 9.2.2023.