Investointeja ihmisiin myös aluevaaleissa

Kolmen viikon päästä käydään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta ja ennakkoäänestys on käynnissä 12. – 18.1.

Aluevaaleissa valitaan päättäjät hyvinvointialueiden valtuustoihin. Olen ehdolla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoon Vasemmistoliiton listalta numerolla 306. Tässä tekstissä käyn lyhyesti läpi, mistä sote-uudistuksessa on kysymys. Kerron myös, miksi vaaleissa on tärkeää äänestää ja minkä takia Vasemmisto on näissä vaaleissa paras vaihtoehto.

Mikä sote-uudistus?

Sote-uudistus on yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista maamme historiassa ja sitä on leivottu Suomessa jo pitkään. Taustalla ovat ongelmat palveluiden tasa-arvoisuuden kanssa. Rakenteiden uudistamisen tarve on ollut tiedossa kaikilla jo pitkään.

Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on jaettu kaiken kaikkiaan 195:lle kunnalle tai kuntayhtymälle ja pelastustoimen järjestäminen 22 pelastuslaitokselle. Nykyisten järjestäjien resurssit ja osaaminen vaihtelevat erittäin paljon, jolloin kansalaisten yhdenvertaisuus ei palvelujen osalta toteudu riittävän hyvin. Myös alueelliset erityispiirteet ovat moninaiset. Esimerkiksi ikärakenne ja sairastavuus vaihtelevat suuresti alueesta riippuen.

Yleishuomiona voi todeta, että Suomessa erityissairaanhoidon osalta palvelut toimivat kohtuullisen hyvin, mutta peruspalveluiden osalta on vaikeuksia. Tämä vaikuttaa myös kustannuksiin. Mikäli saamme palvelut toimimaan ennaltaehkäisevästi, ihmisten hyvinvointi kasvaa ja samalla kustannukset pienenevät. Uudistus tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden, kun pääsemme lähemmäksi yhden luukun mallia. Ihmisten pompottelu paikasta toiseen vähenee.

Aiemmat hankkeet ovat kaatuneet perustuslaillisiin ongelmiin. Näin kävi Kataisen hallituksen viiden suuren sote-alueen mallille vuonna 2014. Sama ongelma tuli vastaan myös keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen muodostaman Sipilän hallituksen hankkeelle, jossa pyrittiin avaamaan ovet sepposen selälleen yksityisille sote-toimijoille. Nykyinen hallitus teki valmistelun onneksi riittävän huolellisesti ja pääsemme vihdoin rakentamaan uusien hyvinvointialueiden palveluita – ja mikä tärkeintä, julkiselle pohjalle.

Mistä aluevaltuustoissa päätetään?

Aluevaltuustoissa päätetään sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista kullakin alueella. Niihin kuuluvat esimerkiksi terveyskeskusten palvelut, mielenterveyspalvelut, lastensuojelu, palokunnat, päihdepalvelut, hammashuolto, vammaispalvelut, neuvolat ja vanhustenhoiva.

Manner-Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset olivat 3 632 euroa/asukas vuonna 2020. Kokonaisuutena puhutaan 20 miljardin euron vuosittaisesta paketista. Tulevien valtuustojen taloudellinen vastuu tulee siis olemaan valtava. Valtuustoissa päätetään jatkossa, miten nämä rahat käytetään. Samalla päättäjät ovat vastuussa hyvinvointialueiden työntekijöiksi siirtyvien yli 170 000 ihmisen palkoista ja työolosuhteista.

Miksi aluevaaleissa kannattaa äänestää Vasemmistoa?

Vaaleissa valitaan päättäjät, jotka käyttävät päätösvaltaa yllä mainituista asioista. Uudistus on erittäin tärkeä erityisesti pieni- ja keskituloisille ihmisille, jotka käyttävät eniten julkisia palveluita. Heidän äänensä pitää kuulua päätöksenteossa.

Lisäksi on tärkeää, että päättäjien joukossa on riittävästi ihmisiä, jotka ymmärtävät alan työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamisen ja palkkatason kehittämisen tärkeyden. Ilman osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä palveluita ei voi järjestää. Tilanne on tällä hetkellä hyvin huolestuttava. Työssäjaksamisen kanssa on ongelmia ja palkkaus on jäänyt jälkeen, joten moni harkitsee tällä hetkellä hoiva-alalla vaihtamista muihin hommiin.

Vasemmistoliitto haluaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut kaikille Suomessa asuville ja kaikkialla Suomessa. Haluamme kaventaa väestöryhmien hyvinvointieroja ja purkaa koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan sekä turvata lähipalvelut uudistuksessa.

Haluamme myös parantaa työntekijöiden asemaa sote- ja pelastuspalveluissa. Ratkaisuja on etsittävä oikealla henkilöstömitoituksella, palkkoja nostamalla, työoloja ja -ehtoja sekä johtamista parantamalla sekä antamalla työntekijöille mahdollisuus kehittää omaa työtään.

Panostukset vaativat tietysti rahaa, mutta myös näihin vaaleihin on hyvä edetä vanhalla sloganillani ”investointeja ihmisiin”. Toimivat sote- ja pelastuspalvelut parantavat ihmisten hyvinvointia ja sitä myötä mahdollisuuksia elää hyvää ja onnellista elämää. Palveluita kehittämällä saadaan samalla aikaan säästöjä pitkällä tähtäimellä, kun pääsemme korjaamaan ongelmia ennaltaehkäisevästi.

Kyse on myös solidaarisuudesta kanssakulkijoita kohtaan. Kuten Li Andersson kirjoitti tänään FB-päivityksessään: ”Vaaleissa on myös kyse niistä palveluista, joilla yhteiskunnan pitäisi tukea ja kannatella niitä, jotka ovat kaikkein hauraimmassa asemassa. Näissä vaaleissa ratkaistaan myös lastensuojelun, päihdekuntoutuksen, asunnottomien tuettujen asumispalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kohtalo.”

Eriarvoistumisen torjuminen parantaa kaikkien mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää investointeja ihmisiin. Käytä siis ääntäsi myös näissä vaaleissa kaikkien, ei vain harvojen puolesta!

Vasemmistoliiton vaaliohjelmaan pääset tutustumaan tästä!

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston alueellisen vaaliohjelman löydät tästä!

Kaikki ehdokkaamme löydät tästä linkistä!

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *