Sujuvia liikenneyhteyksiä kaikille

Vetovoimatekijänä toimiva joukkoliikenne on Oululle elintärkeä asia.

Ensi viikon yhdyskuntalautakunnan kokouksessa käsitellään Oulun joukkoliikenteen palvelutasoa vuosille 2024–2028. Käytännössä palvelutasosuunnitelma luo raamit sille, milloin bussit liikennöivät ja kuinka tiheä on bussien vuoroväli. Alueemme joukkoliikennejärjestelmässä mukana olevat muut kunnat ovat jo päätöksensä tehneet, mutta Oulussa jaapataan edelleen rahallisesta panostuksesta palvelutason parantamiseen.

Esillä on kolme vaihtoehtoa, joista pohjaesityksenä olevan mennessä jatkoon viime vuosien myönteinen kehitys pysähtyy. Onneksi vaihtoehtoja on muitakin. Parhaassa niistä palvelutaso paranee kohdistuen ennen kaikkea vuorotiheyden parantamiseen ydinalueella, kuten esimerkiksi yliopisto-keskusta -välillä sekä uusien ja kehittyvien alueiden palvelemiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa kesäliikennettä Oulussa. 

Kustannusten lisäys olisi tässä vaihtoehdossa 9 miljoonaa euroa neljän vuoden jaksolle. Tästä vähennetään vielä kehittyvän bussiliikenteen mukanaan tuomat lisäykset lipputuloihin.

Päätöksentekijöille on ollut tarjolla riittävästi tietoa kaikkia kaupunkilaisia hyödyttävien ratkaisujen tekemiseksi. Potentiaalia kasvattaa matkustajamääriä on runsaasti kasvavassa kaupungissa. Tarjonnan lisäämisellä on suuri vaikutus matkustusmäärien kehittymiseen. Sen ohella edulliset liput ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen ovat tärkeitä asioita.  

Käytännössä nyt päätetään siitä, haluaako Oulu kilpailla asukkaista etelän suurten kaupunkien kanssa vai hyydytäänkö maakuntasarjaan, mikä on kuihtumisen tie. Vetovoimatekijänä toimiva joukkoliikenne kun on Oululle elintärkeä asia. Pohjimmiltaan kysymys on siitä, halutaanko olla paska kaupunni vain ironisessa mielessä vai oikeasti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulun kaupunkistrategian tammikuussa 2022. Strategian mukaan Oulu on hiilineutraali 2035 ja siitä löytyy selkeät asukasta kohden lasketut ja tarkat mittarit kasvihuonepäästöjen vähentämiselle. Joukkoliikenteen osalta tämä tapahtuu kasvattamalla matkustajamäärää, mikä löytyy myös strategiasta mittarina. Jos palvelutasoa ei paranneta, myöskään matkustajamäärien kasvu ei ole todennäköistä.

Lisäksi strategiassa tavoitellaan kestävää kaupunkirakennetta, mikä tarkoittaa kävelyn ja pyörä- sekä joukkoliikenteen käytön tukemista kaupunkilaisten arjessa.

Myös palveluiden saatavuuden kannalta on tärkeää kehittää uusia joukkoliikenneyhteyksiä, kuten esimerkiksi suunniteltu Oulunsalo-Kaakkuri-Maikkula -yhteys.

Kaupungin budjetissa 9 miljoonaa ei ole iso panostus, varsinkin kun osa rahoista palautuu lipputuloina takaisin. Vertailun vuoksi esimerkiksi autoilun sujuvoittamiseksi tehty Poikkimaantien parannushanke maksoi siltoineen 20 miljoonaa euroa.

Toimiva bussiliikenne on erityisen tärkeää pienituloisille, opiskelijoille ja muille ihmisille, jotka eivät liiku kaupungissa omalla autolla. Vasemmisto kannattaa sujuvia liikenneyhteyksiä kaikille, ei harvoille. Siksi olemme parhaan vaihtoehdon kannalla.

Jaakko Alavuotunki, joukkoliikennejaoston jäsen ja yhdyskuntalautakunnan varajäsen (vas)

Kirjoitus on julkaistu Kalevan mielipidepalstalla su 23.4.2023.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *