Sivistys- ja kulttuurilautakunta pilkottava vihdoin tulevalla valtuustokaudella

Sote-uudistuksen toteutuessa kuntien tehtäväkenttä tulee muuttumaan merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä uusien hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Kunnille jää tulevaisuudessa kuitenkin edelleen runsaasti vastuuta. Kunnissa päätetään jatkossakin muun muassa koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä sekä huolehditaan elinvoiman kehittymisestä investointien ja esimerkiksi kaavoituksen myötä.

Oulussa siirryttiin vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen niin sanottuun superlautakuntamalliin. Opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimet mukaan lukien varhaiskasvatuksen järjestäminen siirrettiin saman lautakunnan eli sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen.

Tehtäväkenttä on valtava ja siitä päättävien luottamushenkilöiden täytyy paneutua laaja-alaisesti suuriin kokonaisuuksiin. Aikaa tehtävän perusteelliseen hoitamiseen täytyy löytyä todella paljon. Tämän vuoksi superlautakuntien puheenjohtajista on tehty Oulussa päätoimisia.

Samaan aikaan runsaasti asioita on siirretty virkamiesten päätettäväksi eli demokraattinen päätöksenteko on heikentynyt mallin myötä merkittävästi. Kunnallisessa demokratiassa on keskeistä, että päätösvalta säilyy kuntalaisten valitsemilla luottamushenkilöillä ja heillä pitää olla myös aito mahdollisuus käyttää tätä valtaa.

Ehdin toimia vuosina 2010-11 liikuntalautakunnassa, joka lakkautettiin uudistuksen myötä eli kokemuksia löytyy myös aiemmasta tavasta hoitaa asioita. Liikuntalautakunnalla oli tiiviit ja kattavat suhteet muun muassa oululaisiin urheiluseuroihin, jolloin kentän ääni kuului ja näkyi päätöksenteossa nykyistä paremmin. Tärkeät toiveet ja viestit eivät hautautuneet koneiston rattaisiin.

Toimin sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsenenä päättyneellä valtuustokaudella viime vuoteen saakka. Varsinainen jäsen Ville Luotola oli ja on ollut erittäin aktiivinen toimija (kiitos tästä Villelle!), joten osallistuin varajäsenenä kokouksiin ainoastaan kerran.

Sattumalta juuri tuossa kokouksessa oli listalla kaupunginhallituksen laatimat vaihtoehdot siku-lautakunnan tulevaisuudelle. Esillä oli yhtenä vaihtoehtona lautakunnan pilkkominen opetus- ja vapaa-ajan lautakuntiin, mikä oli eräs vuoden 2017 kuntavaalien tavoitteistani. Teinkin kokouksessa esityksen tämän vaihtoehdon puolesta. Valitettavasti sitä kannatti ainoastaan lautakunnan toinen vasemmistolainen jäsen Kaarina Kailo, vaikka kaikista puolueista on kuultu kriittisiä puheenvuoroja liittyen superlautakuntiin.

Syntynyttä mahdollisuutta ei haluttu tuolloin käyttää, mutta viimeistään nyt täytyy palata lupaukseen, joka annettiin vuoden 2012 vaalien jälkeen. Tuolloin puhuttiin sikun alaisuuteen tulevista jaostoista, mutta tämä puhe kuivui kokoon aika nopeasti.

Nyt olemme uuden alun edessä ja höpötys jaostoista ei enää riitä. Lautakunnan pilkkominen täytyy tehdä tulevalla valtuustokaudella. Vaikka vihtomalla. Näin on mahdollista demokratisoida kaupungin päätöksentekoa ja saattaa se lähemmäksi kuntalaisia sekä esimerkiksi liikuntasektorin ammattilaisia, jotka tekevät päivittäin konkreettista työtä liikuntapalveluiden parissa.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *