Kaivoslaki remonttiin välittömästi

Suomen kaivoslakia uudistettiin viimeksi vuonna 2011. Uuden lain piti ratkaista kaivosalan ryöstökäyttöön liittyvät ongelmat, mutta toisin kävi. Huolimattomasti väsätty laki on saanut osakseen voimakasta arvostelua. Eikä ihan aiheetta.

Suomessa mikä tahansa yritys voi tulla jokamiehenoikeuksiin nojaten etsimään mineraaleja yksityisiltä mailta.  Kaivostoimintaa valvova turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes laski tammikuussa, että peräti 14 prosentilla Suomen pinta-alasta on jonkinasteinen kaivosyhtiöiden tekemä valtausvaraus tai hakemus päällä.

Maaomistajilla ja paikallisilla ihmisillä ei ole oikeuksia puuttua tähän toimintaan. Maan povessa piileviä luonnonvaroja ei lainsäädännön mukaan omista kukaan. Ne siirtyvät kaivostoiminnan myötä löytäjän omaisuudeksi. Valtio ei saa minkäänlaista korvausta arvokkaista mineraaleista ja maanomistajalle on tarjolla ainoastaan kahvirahat.

Puutteellinen lainsäädäntö on johtanut villin lännen meininkiin valtausasioissa. Kaivosyhtiöt tulevat Suomeen ja pyrkivät hyödyntämään luonnonvarat mahdollisimman nopealla aikataululla. Tällöin yritysveroista ja parantuneesta työllisyydestä saatavat hyödyt Suomelle jäävät lyhytaikaisiksi. Jäljelle jäävät pahimmassa tapauksessa vain mittavat vauriot ympäristölle. Puheet Pohjolan Kongosta eivät siis ole täysin tuulesta temmattuja.

Erityisen huolissani olen Kuusamon tilanteesta. Kuusamon lähiympäristössä on lukuisa määrä valtauksia ja laajamittaisen kaivostoiminnan aloittaminen muodostaa mittavan uhan alueen matkailuelinkeinolle.

Australiassa ja Kanadassa yhtiöt on velvoitettu maksamaan korvauksia valtiolle louhimistaan luonnonvaroista. Suomessa tulisi nyt pikaisesti uudistaa kaivoslakia ja ottaa käyttöön vastaava kaivosvero, joka estää luonnonvarojemme ryöstön ilmaiseksi. Uusia valtauslupia ei tule myöntää ennen lainsäädännön uudistamista.

Todettakoon vielä lopuksi, että kansallisilla toimilla ei pystytä yksin ratkaisemaan alan ongelmia. Tarvitsemme uusia kansainvälisiä pelisääntöjä.  Kehitteillä on muun muassa Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) -läpinäkyvyysaloite, jonka tarkoituksena on lisätä avoimuutta kaivostoiminnan osalta. Se edellyttää, että yritykset raportoivat julkisesti korvauksista, jotka on tilitetty valtiolle mineraalien louhinnasta.

Toimiakseen aloite vaatii taakseen lisää muskeleita. Myös Suomen on otettava asiassa aktiivinen rooli ja liityttävä mukaan aloitteeseen. Sen myötä parantaisimme omaa asemaamme ja tarjoaisimme myös muille luonnonvararikkaille maille saman mahdollisuuden.

Kirjoitus on julkaistu Kalevan Lukijan sivulla la 16.2.2013.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *