Junaliikenne ei parane kilpailun avaamisella

Oulun ja Lapin kokoomusnuorten Toni Onatsu ja Samu Seppänen esittivät Kalevassa 14.6. rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle. Kirjoittajien mielestä taloudellinen tehokkuus ja palvelun laatu paranisi kilpailun myötä. Arvio horjahtaa kuitenkin pahemman kerran sivuraiteille.

Kilpailun avaamiseen liittyvät kustannussäästöt ovat lähinnä myytti, josta ei ole esitetty vedenpitävää todistusaineistoa. Esimerkiksi yksikään yksityinen firma ei tule raideliikenteeseen tekemään tappiota kaatamalla rahaa rataverkon kunnostamiseen. Tämä työ jää joka tapauksessa julkisen sektorin hoidettavaksi myös jatkossa.

Taloudellisesti kannattavaa junaliikennettä löytyy Suomessa lähinnä pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä ja muutamilta ruuhka-Suomen reiteiltä. Kilpailun avaamisen myötä saatava lisätehokkuus tarkoittaisikin sitä, että lisäarvo otettaisiin joko heikentämällä palvelun laatua, nostamalla lippujen hintoja tai leikkaamalla työntekijöiden palkoista. Eivät yksityiset firmat pyrkisi mukaan rautatiebisnekseen hyvää hyvyyttään, vaan tahkotakseen rahaa.

Tällä hetkellä VR vastaa valtakunnan laajuisesti rautateiden henkilöliikenteen kattavuudesta ja palveluista. Kilpailun avaamisen ja yhtiön mahdollisen pilkkomisen jälkeen mikään taho ei enää vastaisi näistä asioista. Seurauksena olisivat palvelun tason heikentyminen ja kaluston kunnon laskeminen. Tämä ilmiö on nähtävissä, kun tarkastellaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun kilpailutettua bussiliikennettä.

Rautatieliikenteen ongelmien likasankoa on turha kaataa yksin VR:n niskaan. Suurimmat syyt viimeaikojen ongelmiin johtuvat pääosin ratojen huonosta kunnosta ja kapasiteetin puutteesta. Tämän toteavat myös Onatsu ja Seppänen. Kirjoituksessa mainitut routavauriot ja muut ongelmat korjataan lisäämällä julkista rahoitusta.

Tarvitaan pitkäjänteisiä valtion investointeja rataverkkoon. Tämän hetken tilanne tällä osa-alueella on täysin kestämätön. Edes elintärkeä Oulu-Seinäjoki -hanke ei etene puutteellisen rahoituksen vuoksi. Kuvaavaa on se, että VR on joutunut laittamaan omia rahojaan rataosuuden korjaushankkeeseen.

Kilpailun avaaminen ei lisää junaliikenteen kapasiteettiä. Mikäli nykyisellä rataverkolla operoi jatkossa useampi toimija, liikenteen sujuvuuteen liittyvät ongelmat tulevat lisääntymään. Kun liikenteestä vastaa yksi toimija, kalustoon ja henkilöstöön liittyvät edut ovat kiistattomia.

Rautatieliikenne on yhteiskunnan tärkeä peruspalvelu, joka tulee järjestää koko maan kattavasti ja laadukkaasti. Uskomme, että henkilöliikenne on viisainta järjestää nykymuotoisena. Palvelun laatua ja uusia innovaatioita, kuten joustavaa hinnoittelua, voidaan parhaiten kehittää tällä tavalla.

Jaakko Alavuotunki, kansanedustajan avustaja, Oulun kaupungin varavaltuutettu (vas.)

Olli Kohonen, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston toiminnanjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Kalevan Lukijan sivulla 22.6.2010.

You may also like...

1 Response

  1. Rautatieharrastaja sanoo:

    Rautatieliikenne on yhteiskunnan tärkeä peruspalvelu mutta nykyinen monopoliosakeyhtiö ei järjestä sitä koko maan kattavasti. Kannattaa tutustua esimerkiksi Raideryhmän kotisivuihin ja pamfletteihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *