Kuntaduunarien työoloissa parantamisen varaa

Kuntien työntekijät vastaavat hyvinvointipalveluiden toteutumisesta. Suomen yli 400 kunnassa ja lähes 200 kuntayhtymässä työskentelee noin 428 000 palkansaajaa. Kunnissa tehtävällä työllä on suuri kansantaloudellinen merkitys. Kuntaduunarin työ liittyy pitkälti hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Henkilöstö huolehtii omalla työllään muun muassa kuntalaisten tarvitsemista hoiva- ja terveyspalveluista ja varmistaa, että kuntalaisilla on mahdollisuus saada korkealaatuista koulutusta.

On hälyttävää, että lukuisat erilaiset mittarit osoittavat julkisen sektorin kadottaneen asemansa hyvän työnantajan mallina. Pätkätöitä teetetään kunnissa huomattavasti useammin kuin muualla ja suuri osa määräaikaisista työsuhteista solmitaan ilman kunnon perusteita määräaikaisuudelle. Palveluiden ulkoistaminen on myös johtanut siihen, että työntekijät on siirretty heikompien työehtosopimusten piiriin.

Myös Oulussa on siirrytty yhä enemmän vuokratyövoiman käyttöön ja kaupungin henkilöstövuokrausyritysten kautta vuokraamien pätkätyöläisten asema on heikentynyt viime vuosina. Työhön kutsuminen tapahtuu useimmiten epäinhimillisen lyhyellä varoitusajalla, henkilöstöetuja ei käytännössä ole lainkaan ja työttömyys- ja työssäolopäivien selvittäminen työvoimatoimistolle on hankalaa ja se aiheuttaa usein väliaikaisen tulottomuuden tilan.

Kuntatyöntekijöiden roolia tulevissa palveluitamme –  kuten esimerkiksi vanhustenhoivaa – koskevissa haasteissa ei voi liiaksi korostaa. Työn on oltava palkitsevaa ja vetovoimaista, jotta saamme lisää käsiä tekemään tulevaisuuden hoitotyötä. Yksittäisen työntekijän hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että hän kokee oman asemansa turvatuksi taloudellisesti eli toimeentulo on riittävä ja että työkyky on hyvä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Myös ammatillinen osaaminen ja työn vaatimukset tulee olla tasapainossa.

Kuntapäättäjät ovat kunnan työntekijöiden esimiehiä. Vastuu työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta kuuluu siis valtuutetuille. Kuntavaaleissa on siis hyvä paikka pysäyttää kunnan työntekijöiden aseman kurjistuminen!

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *